mercredi 8 décembre 2021

L’État matraque


 بينما نستنكرُ دوماً جرائم الصهاينة والاستعمار، ترتكبُ فئةٌ من الجبناء أبشع الخروقات ضدنا تحت ذريعة الواجب والوضيفة، خدمة للملكية العميلة

#فنَّان_الشَّعب


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.