jeudi 16 mars 2023

فتاوي شيخ البلاط


 شيخ البلاط المشعود الفزّ زازي يحرم ثمور أرض الشهداء ويحللُ ثمور الكيان الهمجي

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.