mardi 16 mai 2023

ذكرى القوات المسلحة الملكية


 رئيس هيئة أركان الحب والجنرال الستاتي يخلدان الذكرى 69 للقوات المسلحة الملكية


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.