dimanche 28 mai 2023

أبواق المخزن
 أُذكر #علي_المرابط بالحملة الصهيونية المسعورة اللتي شملت جميع المواقع الإجتماعية، واللتي آستوحى منها بوق المخزن التشهير بعنواني بينما ينكر وجودها، أذكره، أن حبل الكذب قصير والتاريخ لا يرحم !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.