dimanche 21 mai 2023

أبواق المخزن المطبعة


  علي الخر هابط " الصحفي" المطبع يستنجد بإخوته الصهاينة لمهاجمة فنَّان الشَّعب.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.