mardi 27 juin 2023

الشعب الأضحيــــــة


 الشعب الأضحية، كل عام وأنتم ضحايا الملكية الخائنة

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.