mardi 20 juin 2023

Royaume du Maroc


قواربُ الموت ما فتئت تُخلف ضحاياها وهي تفرُّ من أجمل بلد في العالم. أزيد من 50 قتيل ذهبت أرواحهم كالمعتاد، نتيجة سياسة ملك عميل لكل قوى الشر وصندوق النقد الدولي، وكل من له مصلحة أن لا يتحرر هذا الشعب يوماً.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.