jeudi 17 août 2023

Dictature au Maroc


بدل أن تُطالب المنظمات الدولية بالإفراج عن المعتقلين، أما آن الأوان لينتفض هذا الشعب المقهور يوماً، ليحرر أرضه من براثن الدل والعبودية !؟

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.